«یکی از پرفایده ترین ثروت های یک کشور، جمعیت جوان در یک کشور است.»

 مقام معظم رهبری 22 تیر 1399

تقدیر از دانشجویانی که در سال 1401 والد شده‌اند.

 مرکز مشاوره در راستای حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در نظر دارد از دانشجویان شاغل به تحصیل  در سال ۱۴۰۱ والد شده اند به مناسبت روز ملی جمعیت قدردانی نماید، لذا از دانشجویان واجد شرایط همه مقاطع تحصیلی دانشگاه گیلان درخواست می شود با مراجعه به لینک زیر اطلاعات مربوطه را تکمیل و تا تاریخ 1402/2/29 به مرکز مشاوره دانشگاه ارسال نمایند.