برگزاری کارگاه آموزشی «آموزش مهارت جرأت­ ورزی و قاطعیت با تأکید بر نه به دخانیات و اعتیاد» ویژه کارکنان دانشگاه­ گیلان

11 06 2023
کد خبر : 3952451
تعداد بازدید : 35316

مرکز مشاوره، سلامت و سبک زندگی دانشگاه گیلان با همکاری آموزش کارکنان و در راستای بالا بردن سطح سواد سلامت، اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی «آموزش مهارت جرأت ­ورزی و قاطعیت با تأکید بر نه به دخانیات و اعتیاد» به مدت 2 ساعت ویژه کارکنان دانشگاه­ گیلان در تاریخ  21 خرداد 1402 نموده است.

آقای آرمان جلیله­ وند دانشجوی دکتری روان­شناسی، ابتدای کارگاه بیان کردند، ارتقا و حفظ سلامت جسمی و روانی جوانان در رشد و شکوفایی جوامع انسانی بـسیار اهمیـت دارد. سرچشمه بسیاری از مشکلات در ارتباطات با افراد دیگر مثل کمرویی، خجالت، شرم، احساس تنهایی و ترس و اضطراب در نبود و یا کمبود مهارت ابراز وجود، جرات مندی و قاطعیت ورزی است. امروزه علی رغـم ایجـاد تغییـرات عمیـق فرهنگـی و تغییر در شیوه­ های زندگی، بسیاری از افـراد در رویـارویی با مشکلات زندگی فاقد مهارت هـا و توانـایی هـای لازم و اساسی هستند و همین امر آنان را در مواجهه با مـشکلات زندگی آسیب پـذیر نمـوده و در معـرض انـواع اخـتلالات روانی– اجتماعی و رفتاری قرار می دهد. بالطبع باید راه کار مناسبی جهت مصون سازی جوانان و نوجوانان پیدا کرد. جرأت­مندی، یک مهارت اجتماعی است که به ارتباطات موثر و بیان افکار خود در عین احترام به افکار و عقاید دیگران اشاره می کند. ، جرات ورزی بـه معنی دفاع از حقوق خود و بیان افکار و احساسات به شیوه مستقیم، صادقانه و مناسب است. افراد قاطع بـرای خـود و دیگران احترام قائلند، منفعل نیستند و اجازه نمـی دهنـد دیگران از آنهـا سـوء اسـتفاده نماینـد. از این رو کسب و ارتقاء مهارت قاطعیـت بـرای نوجوانـان و جوانـان اهمیت حیاتی دارد. ایشان در پایان به پرسش­های شرکت­کنندگان پاسخ دادند.

 


دسته بندی :
خبرها

خبر های مهم

نمایشگر دسته ای مطالب

06 05 2024

برگزاری کارگاه آموزشی " شناسایی عوامل خطرزا و محافظت کننده مصرف مواد در دانشجویان" ویژه اعضای هیات علمی دانشگاه­ گیلان

مرکز مشاوره و سبک زندگی دانشگاه گیلان با همکاری آموزش کارکنان و در راستای بالا بردن سطح سواد سلامت کارکنان، اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی " شناسایی عوامل خطرزا و محافظت کننده مصرف مواد در دانشجویان"  به صورت حضوری به مدت 2 ساعت ویژه اعضای هیات علمی دانشگاه­ گیلان در تاریخ 17اردیبهشت 1403 نموده است. همچنین در این کارگاه 27 نفر حضور داشتند. آقای دکتر غلامرضا دریای لعل دکترای روان­شناسی و درمانگر مرکز مشاوره و سبک زندگی دانشگاه گیلان مدرس دوره بودند. ایشان در مقدمه با ذکر این مطلب که شناسایی عوامل و متغیرهای موثر بر مصرف مواد از اقدامات ضروری برای طراحی هر برنامه عملی و مداخلاتی در حوزه پیشگیری است سخنان خود را آغاز کردند. همچنین ایشان با بررسی و تحلیل نقش عوامل خطرساز و محافظت کننده از مصرف مواد در دانشجویان در حوزه­های اجتماعی، فردی و بین فردی و استراتژی­های پیشگیرانه از مصرف مواد در دانشگاه سخنان مبسوطی ارائه دادند و در انتها به سوالات شرکت کنندگان پاسخ دادند.

05 05 2024

برگزاری کارگاه آموزشی " شناسایی عوامل خطرزا و محافظت کننده مصرف مواد در دانشجویان

مرکز مشاوره و سبک زندگی دانشگاه گیلان با همکاری آموزش کارکنان و در راستای بالا بردن سطح سواد سلامت کارکنان، اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی " شناسایی عوامل خطرزا و محافظت کننده مصرف مواد در دانشجویان"  به صورت حضوری به مدت 2 ساعت ویژه کارکنان دانشگاه­ گیلان در تاریخ 11 اردیبهشت 1403 نموده است. همچنین در این کارگاه 36 نفر حضور داشتند. آقای دکتر غلامرضا دریای لعل دکترای روان­شناسی و درمانگر مرکز مشاوره و سبک زندگی دانشگاه گیلان مدرس دوره بودند. ایشان در مقدمه با ذکر این مطلب که شناسایی عوامل و متغیرهای موثر بر مصرف مواد از اقدامات ضروری برای طراحی هر برنامه عملی و مداخلاتی در حوزه پیشگیری است سخنان خود را آغاز کردند. همچنین ایشان با بررسی و تحلیل نقش عوامل خطرساز و محافظت کننده از مصرف مواد در دانشجویان در حوزه­های اجتماعی، فردی و بین فردی و استراتژی­های پیشگیرانه از مصرف مواد در دانشگاه سخنان مبسوطی ارائه دادند و در انتها به سوالات شرکت کنندگان پاسخ دادند.