بستن
FA EN AR RU FR CHI

5 تیرماه مصادرف با 26 ژوئن روز جهانی مبارزه با مواد مخدر

5 تیرماه مصادرف با 26 ژوئن روز جهانی مبارزه با مواد مخدر


5 تیرماه مصادرف با 26 ژوئن روز جهانی مبارزه با مواد مخدر

5 تیر مصادف با 26 ژوئن هر سال از سوی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرمِ سازمان ملل (UNOCD) روز جهانی مبارزه با مواد مخدر نامگذاری شده و از کشورهای مختلف می خواهد به بیان چالش های موجود در حوزه مواد مخدر و قاچاق آن، اعلام اقدامات انجام شده در سال قبل و تشریح راهکارهای درمانی و پیشگیرانه بپردازند. در این روز همه افراد به ویژه جوانان مورد خطاب قرار می گیرند تا مراقب سلامتی خود باشند.

کمیته برنامه ریزی دانشگاه عاری از دخانیات و پیشگیری از مصرف مواد ( برنامه بدیع و پیام )


پوستر