بستن
FA EN AR RU FR CHI

10 اکتبر مصادف با 19 مهرماه روز جهانی سلامت روان

10 اکتبر مصادف با 19 مهرماه روز جهانی سلامت روان


10 اکتبر مصادف با 19 مهرماه روز جهانی سلامت روان

 10 اکتبر مصادف با 19 مهرماه روز جهانی سلامت روان

سازمان جهانی بهداشت همه ساله 10 اکتبر مصادف با 19 مهرماه را به عنوان روز جهانی سلامت روان نام گذاری کرده است و قصد دارد با طرح این روز به نام روز جهانی سلامت روان، توجه و دقت نظر مردم و دولت ها را به ضرورت و اهمیت موضوع سلامت روان جلب نماید. به همین مناسبت فدراسیون جهانی سلامت روان(WFMH) شعارسال 2020 را «سلامت روان برای همه، سرمایه گذاری بیشتر برای همه و همه جا» انتخاب کرده است. این نام گذاری بهانه ای است تا به دولت ها، مسئولین و صاحب نظران نظام سلامت جامعه تاکید کند تا با تخصیص و توزیع عادلانه امکانات، دسترس پذیری عموم مردم به امکانات سلامت روان در حد قابل قبولی افزایش دهند و نیز در جهت پیشگیری، درمان و ارتقاء بهداشت روان گامی تازه بردارند و به مردم دنیا یادآوری کند سلامت روان نیز همچون جسم، نیاز به مراقبت و نگه داری دارد.