بستن
FA EN AR RU FR CHI

کارگاه آموزشی منطقه ای تربیت مربی (TOT) برای مشاوران مراکز مشاوره دانشگاههای استان با موضوع مداخله در شکست عاطفی درحال برگزاری است

کارگاه آموزشی منطقه ای تربیت مربی (TOT) برای مشاوران مراکز مشاوره دانشگاههای استان با موضوع مداخله در شکست عاطفی درحال برگزاری است


کارگاه آموزشی منطقه ای تربیت مربی (TOT) برای مشاوران مراکز مشاوره دانشگاههای استان با موضوع مداخله در شکست عاطفی درحال برگزاری است

در راستای اجرای تفاهم نامه منعقده فی مابین وزارت کشور و سازمان امور دانشجویان برای کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی ، کارگاه آموزشی منطقه ای تربیت مربی (TOT) برای مشاوران مراکز مشاوره دانشگاههای استان با موضوع مداخله در شکست عاطفی و باید ها و نباید ها در روابط دختر و پسر در تاریخ 19 و 20 اردیبهشت ماه توسط مرکز مشاوره دانشگاه گیلان در حال برگزاری است. در این کارگاه دو روزه موضوعات : شکست عاطفی و شرایط افراد مراجعه کننده ،اهداف مداخله در شکست عاطفی ، سوگ و مراحل آن ، تکنیک های درمانی مناسب برای مراحل سوگ و باید ها و نباید ها درروابط دختر و پسر مطرح خواهد شد.