بستن
FA EN AR RU FR CHI

ویژه برنامه های نوروز کرونایی دانشجویان دانشگاه های منطقه2

ویژه برنامه های نوروز کرونایی دانشجویان دانشگاه های منطقه2


ویژه برنامه های نوروز کرونایی دانشجویان دانشگاه های منطقه2

در راستای اجرای ویژه برنامه های نوروز کرونایی دانشجویان سراسر کشور (طرح نوروزی بهداشت روان دانشجویان)، برنامه های مراکز مشاوره دانشگاه های منطقه 2 در روزهای سوم و شانزدهم فروردین ماه ساعت 17 تا  19با همکاری همیاران سلامت روان توسط دبیرخانه مراکز مشاوره دانشگاه های منطقه بصورت وبینار شامل مسابقه پانتومیم،موسیقی محلی، مسابقه کتاب خوانی و  . . . با محوریت " سلامت روان،حال خوب در ایام کرونا "  اجرا خواهد شد.


 

آدرس کوتاه :