بستن
FA EN AR RU FR

نشست صمیمی اعضای شورای مرکزی کانون همیاران سلامت روان با معاونت دانشجویی دانشگاه

نشست صمیمی اعضای شورای مرکزی کانون همیاران سلامت روان با معاونت دانشجویی دانشگاه


نشست صمیمی اعضای شورای مرکزی کانون همیاران سلامت روان با معاونت دانشجویی دانشگاه

نشست صمیمی اعضای شورای مرکزی کانون همیاران سلامت روان با معاونت دانشجویی دانشگاه در این نشست رئیس مرکز مشاوره با مروری بر موفقیت های کانون همیاران سلامت روان دانشگاه گیلان طی 3 سال شکل گیری آن (انتخاب کانون همیاران سلامت روان دانشگاه گیلان  بعنوان 10 کانون برتر در دومین و سومین همایش سراسری دانشجویان همیار) از حمایت های معاونت دانشجویی تشکر نموده و کانون همیاران را روبه رشد ارزیابی کردند. سپس آقای فراهانی دبیر کانون همیاران ، گزارشی از فعالیتهای کانون در حوزه های مختلف آموزشی،تفریحی و پیشگیرانه  را ارائه نمودند. در پایان آقای دکتر افراخته ضمن تقدیر از زحمات اعضای کانون خواستار تعامل بیشتر اعضای کانون همیاران با تشکل ها ،کانون های دانشجویی و شورای صنفی دانشگاه شدند.