بستن
FA EN AR RU FR CHI

نشست صمیمی اعضای شورای مرکزی کانون همیاران سلامت روان با معاونت دانشجویی دانشگاه

نشست صمیمی اعضای شورای مرکزی کانون همیاران سلامت روان با معاونت دانشجویی دانشگاه


نشست صمیمی اعضای شورای مرکزی کانون همیاران سلامت روان با معاونت دانشجویی دانشگاه

نشست صمیمی اعضای شورای مرکزی کانون همیاران سلامت روان با معاونت دانشجویی دانشگاه در این نشست رئیس مرکز مشاوره با مروری بر موفقیت های کانون همیاران سلامت روان دانشگاه گیلان طی 3 سال شکل گیری آن (انتخاب کانون همیاران سلامت روان دانشگاه گیلان  بعنوان 10 کانون برتر در دومین و سومین همایش سراسری دانشجویان همیار) از حمایت های معاونت دانشجویی تشکر نموده و کانون همیاران را روبه رشد ارزیابی کردند. سپس آقای فراهانی دبیر کانون همیاران ، گزارشی از فعالیتهای کانون در حوزه های مختلف آموزشی،تفریحی و پیشگیرانه  را ارائه نمودند. در پایان آقای دکتر افراخته ضمن تقدیر از زحمات اعضای کانون خواستار تعامل بیشتر اعضای کانون همیاران با تشکل ها ،کانون های دانشجویی و شورای صنفی دانشگاه شدند.