بستن
FA EN AR RU FR CHI

نشست رئیس محترم اداره شاهد و ایثارگر دانشگاه با همکاران مرکز مشاوره

نشست رئیس محترم اداره شاهد و ایثارگر دانشگاه با همکاران مرکز مشاوره


نشست رئیس محترم اداره شاهد و ایثارگر دانشگاه با همکاران مرکز مشاوره

در ابتدا ریاست محترم مرکز بهداشت، درمان و مشاوره آقای دکتر موسی کافی ضمن خیر مقدم و خوش آمدگویی به جناب آقای دکتر سیفی رییس محترم اداره شاهد و ایثارگر دانشگاه، در رابطه با فعالیت­های مرکز مشاوره توضیحاتی ارائه دادند و عنوان کردند نظر به این­که درصدی از دانشجویان دانشگاه، شاهد و ایثارگر هستند، ضرورت ارتباط و تعامل بیشتر مرکز مشاوره و اداره شاهد و ایثارگر از هر لحاظ بیشتر احساس می شود.آقای دکتر سیفی نیز ضمن تشکر از آقای دکتر کافی بابت پیشنهاد تشکیل این نشست فرمودند مرکز مشاوره می­تواند مامنی امن برای دانشجویان علی الخصوص دانشجویان شاهد و ایثارگر باشد اما گاهی این دانشجویان در مراجعه به مرکز مشاوره مقاومت دارند اگر اطمینان سازی در ارتباط با مراجعه به مرکز در آنها صورت گیرد،  می­توان حس مشارکت جویی این دانشجویان را نسبت به مرکز مشاوره ترغیب نمود. در پایان تفاهم و تصمیماتی در خصوص ارتباط بیشتر بین مرکز مشاوره و اداره شاهد و ایثارگر اتخاذ گردید.


 

آدرس کوتاه :