بستن
FA EN AR RU FR CHI

مشاوره رایگان در ایام تابستان

مشاوره رایگان در ایام تابستان


مشاوره رایگان در ایام تابستان

 

مشاوره رایگان در ایام تابستان

با توجه به شیوع ویروس کووید-19 و تاثیر این پدید بر سبک زندگی مردم و جامعه دانشگاهی و همچنین تاثیر این بحران بر ابعاد مختلف سلامت دانشجویان ، ضرورت خدمت رسانی مرکز مشاوره در دانشگاه را مضاعف کرده است. جهت پاسخگویی به نیازهای دانشجویان در این شرایط همه گیری بیماری و حفظ فاصله اجتماعی ، مشاوره تلفنی یکی از شیوه های مداخلاتی است که بصورت کمی و کیفی گسترش یافته است . مشاوره تلفنی به معنای ایجاد یک رابطه قراردادی و مداوم تلفنی با رعایت اصول مشاوره ای بین یک مشاور متخصص مجرب و یک تماس گیرنده است که هدف آن برطرف کردن نیازهای فوری تماس گیرندگان و تثبیت یا بهبود احساس سلامت روانی و جسمی آنان است . در این راستا مرکز مشاوره دانشگاه گیلان آماده ارائه خدمات تخصصی مشاوره ای به کلیه دانشجویان و دانشگاهیان براساس برنامه فوق می باشد.