بستن
FA EN AR RU FR CHI

مشاوره تلفنی

مشاوره تلفنی


مشاوره تلفنی

مشاوره تلفني يكي از شيوه هاي مداخلاتي جديد است كه به سرعت درسرتاسر جهان گسترش كمي و كيفي مي يابد. در كشور ايران به دليل وسعت جغرافيايي، افزايش جمعيت و وجود پاره اي اعتقادات سنتي و مذهبي، استفاده از مشاوره تلفني بسيار شايع و متداول است. مشاوره تلفني با مشاوران صاحب مدرك و با تجربه دركار مشاوره تلفني كه با برقراري ارتباط مشاوره اي به بررسي مشكلات، مسائل و بحران هاي شخصي (در يك نوبت يا مدت طولاني تر) مي پردازد. مشاوره تلفني به معناي ايجاد يك رابطه قرار دادي و مداوم تلفني با رعايت اصول مشاوره اي بين يك مشاور و يك تماس گيرنده است. هدف از مشاوره تلفني برطرف نمودن نيازهاي فوري تماس گيرندگان و تثبیت يا بهبود احساس سلامت رواني و جسمي آنان است. بيشتر تماس گيرندگان احساس آشفتگي يا اندوه مي كنند و درباره اينگونه احساسات دچار سردرگمي هستند. مشاوره فرايندي است كه به تماس گيرنده كمك مي كند تا مسائل خود را روشن كنند و قدرت كنترل مسائل آتي را به دست آورد. با توجه به تنوع تماس گيرندگان و گوناگوني مشكلات آنان گاه ضرورت مي يابد كه براي ارايه راهنمايي و مشاوره مناسب، تماس گيرندگان به مراكز مشاوره حضوري و ديگر منابع حمايتي ارجاع داده شوند. بنابراين ارجاع تماس گيرندگان يكي از اقدامات خدماتي- تكميلي مشاوران تلفني محسوب مي شود. شماره تماس مستقیم : 33690588 ساعت تماس : 8 صبح الی 3 بعد از ظهر و یکشنبه ها 13 الی 19