بستن
FA EN AR RU FR CHI

مسابقه مجازی کشوری پانتومیم و دومینو ویژه دانشجویان سراسر کشور توسط دفتر مرکزی مشاوره وزارت علوم

مسابقه مجازی کشوری پانتومیم و دومینو ویژه دانشجویان سراسر کشور توسط دفتر مرکزی مشاوره وزارت علوم


مسابقه مجازی کشوری پانتومیم و دومینو ویژه دانشجویان سراسر کشور توسط دفتر مرکزی مشاوره وزارت علوم

مسابقه مجازی کشوری پانتومیم و دومینو ویژه دانشجویان سراسر کشور توسط دفتر مرکزی مشاوره وزارت علوم

به مناسبت هفته سلامت روان و در راستای پویش دانشجویی سلامت روان ، مسابقه مجازی کشوری پانتومیم از تاریخ 20 تا 30 مهرماه 99 و مسابقه دومینو از تاریخ 1 تا 10 آبان ماه 99 ویژه دانشجویان دانشگاههای کشور برگزار می شود. کلیه دانشجویان دانشگاه گیلان می توانند بصورت مجازی در این دو مسابقه شرکت نمایند . در ضمن نحوه و شرایط شرکت در این مسابقات پیوست می باشد.

دانلود فایل

لینک سایت ثبت نام: https://counseling.ut.ac.ir