بستن
FA EN AR RU FR CHI

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ورودی 98

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ورودی 98


قابل توجه دانشجویان کارشناسی ورودی 98

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ورودی 98

با عرض تبریک به دانشجویان ورودی 98 دانشگاه گیلان ، به اطلاع می رساند از تاریخ 6 الی 13 مهرماه لینک کارنامه سلامت در کارتابل آموزشی دانشجو بارگذاری می شود . دانشجویان در تاریخ مذکور به کارتابل شخصی خود مراجعه و بعد از تکمیل فرم کارنامه سلامت جسم و روان ، از تاریخ 13 مهرماه براساس زمانبندی مشخص شده که به تفکیک دانشکده متعاقبا اعلام می شود،  برای انجام معاینات پزشکی و روانشناختی به مرکز مشاوره و درمان دانشگاه مراجعه نمایند.

 با توجه به ترافیک زیاد در روزهای پایانی، دانشجویان در همان ابتدا نسبت به تکمیل اینترنتی فرمهای کارنامه سلامت اقدام نمایند.