بستن
FA EN AR RU FR CHI

شعار روز ‌‌جهانی بدون دخانیات امسال کمک به پیشگیری ازمصرف دخانیات درنوجوانان و جوانان و محافظت ازآنها در برابر بازاریابی و تبلیغات شرکت‌های بزرگ دخانیات است.

شعار روز ‌‌جهانی بدون دخانیات امسال کمک به پیشگیری ازمصرف دخانیات درنوجوانان و جوانان و محافظت ازآنها در برابر بازاریابی و تبلیغات شرکت‌های بزرگ دخانیات است.


شعار روز ‌‌جهانی بدون دخانیات امسال کمک به پیشگیری ازمصرف دخانیات درنوجوانان و جوانان و محافظت ازآنها در برابر بازاریابی و تبلیغات شرکت‌های بزرگ دخانیات است.

 

شعار روز ‌‌جهانی بدون دخانیات امسال کمک به پیشگیری ازمصرف دخانیات درنوجوانان و جوانان و محافظت ازآنها در برابر بازاریابی و تبلیغات شرکت‌های بزرگ دخانیات است.

تمرکز موضوعِ روز ‌‌جهانی بدون دخانیات در سال جاری، ۳۱ ماه مه، (11خرداد1399) محافظت از نوجوانان و جوانان در برابر بازاریابی و تبلیغات شرکت‌های بزرگ دخانیات و کمک به آن‌ها برای جلوگیری در استفاده از دخانیات و نیکوتین است. امسال سازمان بهداشت جهانی با کمپین محافظت از نوجوانان و جوانان در برابر بازاریابی شرکت های دخانیات فعالیت ها و تلاش هایی را حمایت و تشویق می کند که نوجوانان را قادر می سازد تا در مقابل تبلیغات شرکت ها مقاومت کرده، از مصرف هرگونه محصول دخانی یا  نیکوتین دار (سیگار، قلیان و سایر دستگاه های مولد نیکوتین) خودداری نمایند  و به انتشار این پیام و کمپین در میان دوستان خود کمک کنند. این سازمان همچنین به افشای روش های فریبکاری تبلیغاتی که شرکت های دخانی برای فروش محصولات خود به جوانان به کار می برند، می پردازد. همچنین از افراد مشهور و محبوب، رسانه ها و دیگر تاثیرگذاران از جمله والدین، معلمان، اساتید و مربیان انتظار دارد در برابر این پیام ها و تبلیغات مواد دخانی با جذابیت های ظاهری نظیر شکل، رنگ، طعم و پاکت های سیگار از جوانان محافظت نمایند. در این راستا، کمیته برنامه ریزی دانشگاه عاری از دخانیات دانشگاه گیلان  (برنامه بدیع) ضمن تاکید بر مصوبه ممنوعیت تبلیغات، مصرف  و خرید و فروش هرگونه مواد دخانی در محیط دانشگاه ، زندگی سالم و به دور از مصرف دخانیات را برای جوانان دانشجو و دانشگاهیان آرزومند است.