بستن
FA EN AR RU FR CHI

زمانبندی حضور دانشجویان جدیدالورود جهت تکمیل فرآیند طرح کارنامه سلامت روان

زمانبندی حضور دانشجویان جدیدالورود جهت تکمیل فرآیند طرح کارنامه سلامت روان


زمانبندی حضور دانشجویان جدیدالورود جهت تکمیل فرآیند طرح کارنامه سلامت روان

ضمن عرض خیر مقدم خدمت دانشجویان عزیز ورودی 97 دانشگاه گیلان، لطفا پس از ورود به لینک های portal.saorg.ir/mentalhealth ( سلامت روان ) و portal.saorg.ir/physicalhealth ( سلامت جسم ) و تکمیل پرسشنامه ، طبق جدول زمانبندی زیر پرینت تایید ثبت نام اینترنتی ( خروجی کارنامه) خود را دریافت و به مرکز مشاوره و درمان دانشگاه تحویل دهید. ۱ الی ۴ مهرماه ۹۷ دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی ۷ الی۱۰ مهر ماه ۹۷ دانشجویان دانشکده های فنی –مکانیک ۱۰ الی ۱۱ مهر ماه ۹۷ دانشجویان دانشکده معماری وهنر ۱۴ الی ۱۶ مهر ماه ۹۷ دانشجویان دانشکده علوم پایه ۱۶ الی ۱۸ مهر ماه ۹۷ دانشجویان دانشکده. ریاضی ۲۱ مهر ماه ۹۷ دانشجویان دانشکده کشاورزی ۲۲مهر ماه ۹۷ دانشجویان دانشکده منابع طبیعی ۲۳ مهرماه ۹۷ دانشجویان دانشکده فنی مهندسی شرق گیلان