بستن
FA EN AR RU FR CHI

راه اندازی شعبه مشاوره دانشکده علوم پایه و خوابگاه اتقیاء

راه اندازی شعبه مشاوره دانشکده علوم پایه و خوابگاه اتقیاء


راه اندازی شعبه مشاوره دانشکده علوم پایه و خوابگاه اتقیاء

دانشکده علوم پایه : مکان: ساختمان اداری، اتاق شورا      زمان:سه شنبه ها 10 الی 2 بعد ازظهر خوابگاه اتقیاء:مکان: طبقه همکف     زمان: سه شنبه ها 7 الی 10 شب