بستن
FA EN AR RU FR CHI

توصیه هایی به والدین عزیز

توصیه هایی به والدین عزیز


توصیه هایی به والدین عزیز

والدین گرامی : همانگونه که جدایی فرزندتان از شما و دوری از عوامل دلبستگی قدیمی به واسطه قبولی در دانشگاه منجر به ایجاد احساس فشار روانی و تنیدگی وی و گاها" موجب پدیدآیی علائمی همچون احساس تنهایی و اندوه و کاهش تحمل ، بیقراری ، انزوا و گوشه گیری و ابتلاء به درد غربت (Home sick) می شود که متاثر از ناتوانی در سازگاری با محیط جدید است ، همچنین این جدایی میتواند برای شما نیز که تاکنون از فرزندتان دور نشده اید ،  تجربه ای جدید و فشارزا باشد. لذا از آنجاییکه در این دوره مهم انتقال غالبا" والدین سعی می کنند که فرزندشان را برای پذیرش شرایط زندگی جدید آماده کنند ، بنابراین بایستی خودشان از توانایی های لازم برای رویارویی با مشکلات احتمالی این دوره برخوردار باشند. در این راستا توجه به نیازهای عاطفی خود و فرزندتان ، جهت آماده سازی او و شما برای تجربه زندگی دانشجویی موثر خواهد بود. ادامه دارد . . . . .