بستن
FA EN AR RU FR CHI

تقدیر وزیر علوم از کانون دانشجویی همیاران سلامت روان دانشگاه گیلان

تقدیر وزیر علوم از کانون دانشجویی همیاران سلامت روان دانشگاه گیلان


تقدیر وزیر علوم از کانون دانشجویی همیاران سلامت روان دانشگاه گیلان

 

تقدیر وزیر علوم از کانون همیاران سلامت روان دانشگاه گیلان

           به منظور آگاهی بخشی و راهنمایی دانشجویان از نخستین روزهای شیوع کرونا،  «کمپین بزرگ دانشجویی در خانه بمانیم» فعالیت خودرا آغاز کرد و بیش از 200 مرکز مشاوره و بهداشت و کانون همیاران سلامت روان در این کمپین فعالیت داشتند. اختتامیه این کمپین با حضور وزیر علوم برگزار و از کانون های همیار سلامت روان و بهداشت فعال تقدیر گردید.

کانون همیاران سلامت روان دانشگاه گیلان به پاس مسئولیت پذیری اجتماعی و مشارکت در خلق آثار ارزشمند جهت حمایت و غنا بخشی به «کمپین دانشجویی در خانه بمانیم » از سوی وزیر علوم تقدیر شد.