بستن
FA EN AR RU FR CHI

برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد ویژه اساتید

برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد ویژه اساتید


برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد ویژه اساتید

کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد ویژه اساتید دانشگاه گیلان در تاریخ 30 دی ماه در تالار حکمت دانشگاه برگزار شد . دراین  کارگاه یک روزه موضوعاتی مانند شناسایی دانشجویان در معرض خطرمصرف موادو......، نحوه تعامل با دانشجویان دارای مشکل ومداخله و ارجاع عنوان شد.