بستن
FA EN AR RU FR CHI

برگزاری کارگاه آموزشی ویژه کانون دانشجویی همیاران سلامت دانشگاههای استان

برگزاری کارگاه آموزشی ویژه کانون دانشجویی همیاران سلامت دانشگاههای استان


برگزاری کارگاه آموزشی ویژه کانون دانشجویی همیاران سلامت دانشگاههای استان

کارگاه آموزشی ویژه کانون دانشجویی همیاران سلامت دانشگاههای استان، روز 22و 23 اردیبهشت ماه در دانشگاه گیلان برگزار می گردد. در این کارگاه مباحثی همچون نقش همیاران در پیشگیری از خودکشی ، ایدز و اعتیاد/مفاهیم پایه و پیام های محوری ، ایدز و شناخت عوامل خطر و محافظ با تاکید بر نظریه فشار گروه همسالان، باورهای شایع و اشتباه در مورد اعتیاد و  ایدز ، آموزش همیاران و اعتماد سازی و مفاهیم پایه در خودکشی توسط مدرسین آموزش دیده مطرح می شود.