بستن
FA EN AR RU FR CHI

برگزاری کارگاه آموزشی «نحوه تعامل با دانشجویان در معرض آسیب با تاکید بر پیشگیری اولیه از اعتیاد» ویژه اساتید دانشگاههای استان

برگزاری کارگاه آموزشی «نحوه تعامل با دانشجویان در معرض آسیب با تاکید بر پیشگیری اولیه از اعتیاد» ویژه اساتید دانشگاههای استان


برگزاری کارگاه آموزشی «نحوه تعامل با دانشجویان در معرض آسیب با تاکید بر پیشگیری اولیه از اعتیاد» ویژه اساتید دانشگاههای استان

مرکز مشاوره دانشگاه و دبیرخانه دانشگاه عاری از دخانیات و پیشگیری از مصرف مواد دانشگاه گیلان در راستای مصوبه هفتمین جلسه کمیته فرهنگی و پیشگیری شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان ، کارگاه آموزشی «نحوه تعامل با دانشجویان در معرض آسیب با تاکید بر پیشگیری اولیه از اعتیاد» ویژه اساتید دانشگاههای استان را در تاریخ سوم بهمن ماه 97 در محل تالار حکمت دانشگاه گیلان برگزار می نماید. مدرس این کارگاه دکتر حمید یعقوبی عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد و مشاور سازمان امور دانشجویان می باشد که در خصوص نحوه تعامل اساتید با دانشجویان و نقش آنان در پیشگیری از آسیب های روانی – اجتماعی و شیوه شناسایی دانشجویان در معرض خطر و نحوه ارجاع آنان به متخصصین مطالب را ارائه می نمایند.