بستن
FA EN AR RU FR CHI

برگزاری وبینار آموزشی راهنمایی و هدایت تحصیلی ویژه دانشجویان دانشگاه

برگزاری وبینار آموزشی راهنمایی و هدایت تحصیلی ویژه دانشجویان دانشگاه


برگزاری وبینار آموزشی راهنمایی و هدایت تحصیلی ویژه دانشجویان دانشگاه

یک دوره وبینار آموزشی راهنمایی و هدایت تحصیلی برای دانشجویان دانشگاه از ساعت16 تا ۱8 روز شنبه مورخ99/12/9  برگزار شد مدرس این کارگاه اقای سیامک عاشوری کارشناس مرکز مشاوره دانشگاه بودند. ایشان ابتدا به تعاریف، دلایل و انوع افت تحصیلی دانشجویان اشاره کردند. سپس در ادامه ، دلایل  موفقیت تحصیلی ، روشهای مطالعه، مدیریت زمان، لزوم برنامه ریزی در ایام امتحانات را مطرح نمودند.

آدرس کوتاه :