بستن
FA EN AR RU FR CHI

برگزاری دوره دانش افزایی « نحوه تعامل با دانشجویان در معرض آسیب و شیوه ارجاع آنان»

برگزاری دوره دانش افزایی « نحوه تعامل با دانشجویان در معرض آسیب و شیوه ارجاع آنان»


برگزاری دوره دانش افزایی « نحوه تعامل با دانشجویان در معرض آسیب و شیوه ارجاع آنان»

مرکز مشاوره دانشگاه و دبیرخانه دانشگاه عاری از دخانیات و پیشگیری از مصرف مواد دانشگاه گیلان در راستای تفاهم نامه منعقده بین ستاد مبارزه با مواد مخدر و سازمان امور دانشجویان وزارت علوم،  به منظور برجسته کردن نقش اساتید محترم دانشگاه در پیشگیری از آسیب های روانی- اجتماعی دانشجویان،  دوره دانش افزایی « نحوه تعامل با دانشجویان در معرض آسیب و شیوه ارجاع آنان » جهت اساتید دانشگاه گیلان در تاریخ سوم بهمن 97 در تالار حکمت دانشگاه برگزار می نماید. ضمنا" دکتر حمید یعقوبی عضو هیئت علمی  دانشگاه شاهد و مشاور سازمان امور دانشجویان تدریس این کارگاه را بعهده دارند .