بستن
FA EN AR RU FR CHI

برگزاری دوره آموزشی راهنمای گام به گام افزایش نشاط اجتماعی ویژه کارشناسان منطقه 2 و استان

برگزاری دوره آموزشی راهنمای گام به گام افزایش نشاط اجتماعی ویژه کارشناسان منطقه 2 و استان


برگزاری دوره آموزشی راهنمای گام به گام افزایش نشاط اجتماعی ویژه کارشناسان منطقه 2 و استان

دوره آموزشی راهنمای گام به گام افزایش نشاط اجتماعی ویژه کارشناسان منطقه 2 و استان در تاریخ 16 و 17 بهمن ماه در مرکز مشاوره دانشگاه برگزار می شود.

در این دوره دوروزه کارشناسان مراکز مشاوره با موضوعات مختلف نظیر روانشناسی مثبت گرا ، شادکامی و عوامل موثر بر شادکامی،  شناسایی توانمندی های فردی ، هدفمندی ، امید و خوشبینی ، آموزش می بینند و با تکنیک های ذهن آگاهی و مدیریت هیجان های ناخوش آیند آشنا می شوند. مدرس این کارگاه آموزشی خانم دکتر نوفرستی استادیار دانشگاه تهران می باشد.