بستن
FA EN AR RU FR CHI

برگزاری جلسه همکاران مرکز مشاوره با معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

برگزاری جلسه همکاران مرکز مشاوره با معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه


برگزاری جلسه همکاران مرکز مشاوره با معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

روز یکشنبه مورخ 99/12/17 ساعت 11 تا 13 جلسه ای در مرکز مشاوره دانشگاه با حضور جناب آقای دکتر کافی مسئول محترم مرکز بهداشت، درمان و مشاوره، جناب آقای دکتر اکبری معاون محترم فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، سرکار خانم دکتر کریمی و جمعی از همکاران مرکز مشاوره تشکیل شد.در این جلسه در ارتباط با همکاری های متقابل مرکز مشاوره و معاونت فرهنگی بحث و تبادل نظر شد. مقرر گردید فعالیتهای مشترک کانون های دانشجویی و انجمن های علمی در زمینه پیشگیری از آسیب های اجتماعی و افزایش سطح سواد روانی اجتماعی دانشجویان انجام شود.

آدرس کوتاه :