بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازدید دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان از (( ایستگاه نشاط )) و نمایشگاه (( دانشگاه شاد و سالم ))

بازدید دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان از (( ایستگاه نشاط )) و نمایشگاه (( دانشگاه شاد و سالم ))


بازدید دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان از (( ایستگاه نشاط )) و نمایشگاه (( دانشگاه شاد و سالم ))

صبح روز چهارشنبه 25/7/97 آقای شاه کوئی دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان از نمایشگاه  ((دانشگاه شاد و سالم )) و (( ایستگاه نشاط دانشگاه )) بازدید نمودند. این نمایشگاه به مناسبت هفته ی سلامت روان و در راستای برنامه های پیشگیری از آسیب های روانی – اجتماعی دانشجویان از سوی کانون دانشجویی همیاران سلامت روان مرکز مشاوره از تاریخ 21 تا 25 مهر در محل دانشکده ی انسانی برقرار بود. ضمناً (( ایستگاه نشاط )) بطور دائمی در محوطه جنب دانشکده فنی راه اندازی شده، دانشجویان همه روزه می توانند از تجهیزات تفریحی- ورزشی آن استفاده نمایند.