بستن
FA EN AR RU FR CHI

افتتاح دفتر ارتقاء تحصیلی در دانشکده علوم کشاورزی

افتتاح دفتر ارتقاء تحصیلی در دانشکده علوم کشاورزی


افتتاح دفتر ارتقاء تحصیلی در دانشکده علوم کشاورزی

به اطلاع دانشجویان محترم دانشکده علوم کشاورزی می رساند دفتر ارتقاء تحصیلی در ساختمان کلاسهای آموزشی دانشکده، کلاس 124 افتتاح گردید، این دفتر به منظور ارتقاءتحصیلی دانشجویان در زمینه راهبردهای یادگیری و مطالعه، مدیریت زمان، بی انگیزیگی تحصیلی، اهمالکاری تحصیلی، افت تحصیلی، اضطراب امتحان و . . . در روزهای یکشنبه و دوشنبه هرهفته از ساعت 10 الی 14 عصر آماده ارائه خدمات مشاوره تحصیلی به دانشجویان مقاطع مختلف می باشد. مرکز مشاوره دانشگاه

زمان شروع فعالیت: از روز یکشنبه 17 آذرماه