بستن
FA EN AR RU FR CHI

افتتاح ایستگاه نشاط اجتماعی

افتتاح ایستگاه نشاط اجتماعی


افتتاح ایستگاه نشاط اجتماعی

در راستای اجرای برنامه های دانشگاه عاری از دخانیات (بدیع) و پیشگیری از مصرف مواد (پیام) و به منظور ایجاد نشاط و امید در دانشجویان و مصون سازی در برابر آسیب های روانی اجتماعی ، کمیته برنامه ریزی بدیع و پیام با مشارکت مرکز مشاوره و اداره تربیت بدنی و فوق برنامه معاونت دانشجویی اقدام به راه اندازی ایستگاه نشاط در محوطه دانشکده فنی نموده است که همزمان با هفته سلامت روان ساعت 11 روز یکشنبه 97/7/22 با حضور مسئولان استان و دانشگاه افتتاح می گردد.