بستن
FA EN AR RU FR CHI

اجرای طرح کارنامه سلامت برای همه دانشجویان شاغل به تحصیل دانشگاه گیلان در سال تحصیلی ۱۳۹۹_۱۴۰۰

اجرای طرح کارنامه سلامت برای همه دانشجویان شاغل به تحصیل دانشگاه گیلان در سال تحصیلی ۱۳۹۹_۱۴۰۰


اجرای طرح کارنامه سلامت برای همه دانشجویان شاغل به تحصیل دانشگاه گیلان در سال تحصیلی ۱۳۹۹_۱۴۰۰

 

اجرای طرح کارنامه سلامت برای همه دانشجویان شاغل به تحصیل دانشگاه گیلان در سال تحصیلی ۱۳۹۹_۱۴۰۰

کارنامه سلامت روان یکی از ابزارهای مهم غربالگری سلامت روان دانشجویان است که همه ساله برای پایش سلامت روان دانشجویان ورودی های جدید مورد استفاده قرار می گیرد. در سال تحصیلی پیش رو با توجه به شیوع ویروس کووید ۱۹ و اثرات روانی ، اجتماعی و اقتصادی ناشی از آن از جمله  استرس و اضطراب ناشی از ابتلا به بیماری ، ابتلا و بستری دانشجو و اعضای خانواده و یا فوت اعضای خانواده و فشارهای روانی ناشی از این فقدان برای دانشجویان ؛ شناسایی و اقدامات پیگیرانه برای مداخلات و نیز حمایت های روانی اجتماعی لازم می باشد . بدینوسیله از تمامی دانشجویان شاغل  به تحصیل همه ورودی ها و مقاطع تحصیلی تقاضا می شود  در هنگام انتخاب واحد لینک مربوط به کارنامه سلامت روان را کلیک و نسبت به تکمیل پرسشنامه اقدام نمایند