بستن
FA EN

اجرای طرح ملی سیمای زندگی دانشجویانِ در شرفِ فارغ التحصیلی (ورودی های سال 96 و 97)

اجرای طرح ملی سیمای زندگی دانشجویانِ در شرفِ فارغ التحصیلی (ورودی های سال 96 و 97)


اجرای طرح ملی سیمای زندگی دانشجویانِ در شرفِ فارغ التحصیلی (ورودی های سال 96 و 97)

  طرح ملی سیمای زندگی ویژه دانشجویانِ در شرفِ فارغ التحصیلی (ورودی های سال 96 و 97) توسط مراکز مشاوره دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی اجرا می شود . از آنجا که اجرای این طرح از حساسیت و اهمیت بالایی برخوردار بوده، و داده های حاصل از آن می تواند راه گشای برنامه ریزان و سیاست گذاران کشوری و دانشگاهی باشد، از دانشجویان گرامی ورودی های سال 96 و 97 خواهشمندیم نسبت به تکمیل این پرسشنامه با مراجعه به لینک ذیل اقدام نمایند.
لینک ورود به پرسشنامه: https://porsa.irandoc.ac.ir/s/simaye-zendegi

آدرس کوتاه :